PELCZAR
PARAGLIDERS

Bogusław Pelczar

O MNIE

BOGUSŁAW PELCZAR


Latanie na paralotni rozpocząłem w 1988 roku.
Od 1992 roku jestem instruktorem paralotniowym. Jestem także egzaminatorem teoretycznym i praktycznym Komisji Egzaminacyjnej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 1991 roku mam zarejestrowaną firmę, która zajmuje się projektowaniem i produkcją paralotni, spadochronów i uprzęży. Jestem również pilotem szybowcowym i motoszybowcowym oraz skoczkiem spadochronowym. Od roku 2016 jestem członkiem Paralotniowej Kadry Narodowej w Celności Lądowania.INFORMACJE O FIRMIE
PELCZAR PARAGLIDERS


Firma powstała w 1991 roku i od początku zajmuje się projektowaniem i produkcja paralotni, spadochronów i uprzęży.
Posiada certyfikaty i świadectwa kwalifikacji ULC na projektowanie produkcje i remonty.
Kadra prowadzi certyfikowaną szkołę latania oraz ma doświadczenie w zakresie prób w locie.

SZKOLENIA
Szkolenie teoretyczne i praktyczne dla uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota paralotniowego.

Świadectwo ukończenia szkolenia paralotniowego Etapu I upoważnia do dalszego szkolenia w Etapie II.

EGZAMINY: Przeprowadzam egzaminy do uprawnień w zakresie PGP, PP, PPG, PPGG, INS, TANDEM, MM: TM(PG), TM(PPGG).
Uprawnienie egzaminatora nr PL/12663

Szkolenie teoretyczne i praktyczne nie podlegających wpisaniu do kwalifikacji
- Etap III loty żaglowe i termiczne IPPI 4

- szkolenie do wykonywania lotów za wyciągarką paralotniową

- szkolenie na kierownika startów lotów holowanych

- szkolenie operatorów wyciągarki paralotniowej

- loty połączone z holowaniem materiałów reklamowych przez paralotnie z napędem


Szkolenie teoretyczne i praktyczne dla uzyskania uprawnień wpisanych do świadectwa kwalifikacji
- loty z pasażerem CP

- wykonywanie lotów na paralotniach z napędem PPG

- wykonywanie lotów na motoparalotni PPGG


Szkolenie paralotniowe mogą rozpocząć osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 15 lat posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, a ich ogólny stan zdrowia jest dobry i pozwala na bezpieczne prowadzenie szkolenia.

OFERTA